Skip to main content

De Nieuwe Koers: Rivierklimaatpark IJsseloord gereed voor de toekomst met duurzame verblijfsrecreatie

OmRo Vastgoed Velp B.V. en betrokken overheden werken samen aan de ontwikkeling van het voormalige terrein van steenfabriek De Groot in Velp met als doel de potentie van dit gebied, als onderdeel van de grotere regio, ten volle te benutten en hiervoor de krachten te bundelen. Onder de vlag van Rivierklimaatpark IJsseloord is door de betrokken partijen de samenwerking verankerd en concreet vorm gegeven in een intentieovereenkomst welke zich richt op de Nieuwe Koers naar een toekomst met duurzame verblijfsrecreatie. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd om de waterveiligheid te verbeteren, de natuur te ontwikkelen en het geven van een bestemming aan het hooggelegen terrein (o.a. de plek waar nu de oude steenfabriek staat).

In de plannen met de gezamenlijke ambities is er ruimte voor horeca faciliteiten, dag- en verblijfsrecreatie en opwekking van duurzame energie. De locatie bevindt zich in het mooie natuurgebied de IJsseluiterwaarden tussen Velp en Rheden en grenst direct aan het water en nabij Nationaal Park Veluwezoom. Het gebied leent zich met haar unieke ligging bij uitstek voor (water-)recreatie, natuurbeleving en duurzaamheid. De 6 kernwaarden voor de ontwikkeling van horeca en recreatie op deze locatie zijn: duurzaam, groen & water, lokaal, licht & ruimte, onderscheidend en fun.

Passend bij de toekomst met ruimte voor duurzame verblijfsrecreatie

Het terrein van de voormalige steenfabriek heeft veel historie. Een prachtige locatie gelegen aan het water met veel potentie. Het aantrekkelijke gebied voor (water-)recreatie in combinatie met de natuur zorgt voor een unieke omgeving. De intentieovereenkomst voor de samenwerking tussen OmRo en overheden past bij de idee├źn en plannen voor de toekomst van Rivierklimaatpark IJsseloord. Steenfabriek De Groot is een belangrijk onderdeel van deze plannen. Door samen te werken worden de belangen en doelen van de verschillende samenwerkingspartners met elkaar verenigd. Dit moet leiden tot een gezamenlijk integraal detailplan die de basis vormt voor het bestemmingsplan en de vergunningsaanvragen om de plannen voor duurzame verblijfsrecreatie vervolgens tot uitvoer te brengen.

Planning

OmRo en betrokken overheden gemeente Rheden, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland hebben afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst en zijn een haalbaarheidsonderzoek gestart tbv de ontwikkeling van het terrein als onderdeel van Rivierklimaatpark IJsseloord. Tevens is een principeverzoek ingediend bij de gemeente.

Actuele website

Alle informatie over het bedrijfsterrein is te vinden op deze website, die regelmatig van actueel nieuws wordt voorzien. Ook zullen er regelmatig filmpjes en andere wetenswaardigheden op deze website komen te staan.

Contact

De eigenaar van het bedrijventerrein heeft Witte Rentmeesters en Makelaars uit Hoog- Keppel bereid gevonden als tussenpersoon en woordvoerder op te treden. Belangstellenden en/of geïnteresseerden om zich te vestigen op het bedrijventerrein kunnen contact opnemen met rentmeester Pieter Witte van Witte Rentmeesters en Makelaars. Naast het enthousiasme voor deze nieuwe ontwikkelingen, heeft hij wel enige zorg over de veiligheid van de toegangswegen tot het fabrieksterrein. Witte deelde deze zorgen met de gemeente Rheden. De gemeente Rheden heeft adequaat gehandeld, is meteen in actie gekomen en heeft diverse verkeersborden geplaatst om fietsers te attenderen op de gevaarlijke kruising. Witte wil proberen samen met de gemeente op termijn een veilige ontsluitingsweg voor elkaar te krijgen zonder dat de recreatiefietsers hiervan hinder ondervinden.