Skip to main content

Voor veel mensen die de historie kennen van het watergebonden bedrijventerrein aan de Lathumse Veerweg in Velp is de kraan een waardevolle en tastbare herinnering aan de oude steenfabriek. Het is een symbool en een prachtig monument voor Rheden. In 1865 stonden er in de gemeente Rheden al zes steenfabrieken, die samen werk boden aan 326 mannen en vrouwen (en ook kinderen in die tijd). Het fabrieksterrein van circa 25 voetbalvelden groot is anno 2019 erg in trek bij allerlei watergebonden bedrijven, waaronder een hypermoderne energieneutrale steenfabriek. Deze antieke kraan zou daarin een goede plek kunnen hebben.

De eigenaar van het terrein gaat nu onderzoeken of deze historische kraan, als beeldbepalend monument langs de IJssel, behouden kan blijven en misschien zelfs als boegbeeld kan fungeren van het nieuwe Watergebonden Bedrijventerrein Rheden. De gemeente Rheden heeft de kraan nooit op de gemeentelijke monumentenlijst willen zetten. Gelet op de belangwekkende historie van de steenfabrieken in de gemeente en de rol die deze fabrieken hebben gespeeld bij de ontwikkeling van Rheden tot op de dag van vandaag, is het op z’n minst een goed onderzoek waard om de kraan te behouden. Dat onderzoek gaat de eigenaar daarom nu zelf uitvoeren. Via deze website blijft iedereen geïnformeerd.