Skip to main content

Voor het fabrieksterrein van OmRo Vastgoed Velp B.V., zijn plannen uitgewerkt voor de vestiging van een hypermoderne steenfabriek. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium, maar mede als gevolg van de Corona-crisis is het plan thans op een laag pitje gezet.

In samenwerking met de gemeente Rheden, de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en andere belanghebbenden, werkt OmRo Vastgoed Velp B.V. aan een alternatief plan met nieuwe economische dragers zoals een hotel met o.a. vakantiewoningen.

In het plan voor het Rivierklimaatpark wordt aangegeven dat recreatie, waterveiligheid en natuurontwikkeling de basis ingrediënten zijn voor de gewenste gebiedsontwikkeling van het voormalig fabrieksterrein De Groot. Van overheidszijde, wordt gedacht aan de aanleg van een natuurgebied, gelegen tussen de snelweg en de nog te graven nevengeul. In het kerngebied van de fabrieksterrein zou dan een transferium kunnen komen, voor bezoekers van het gebied  en / of de Posbank, waardoor de verkeersdruk van natuurgebied de Posbank zou kunnen afnemen.

Daarbij wordt ook gedacht aan het behoudt van de oude kraan langs de rivier, welke van grote historische waarde is. Verschillende inwoners uit de gemeente Rheden hebben gevraagd om deze bijzondere kraan te behouden. Vrijkomende grond van de aanleg van de nevengeul en de natuurgebieden zal gebruikt worden om langs de snelweg een geluidswal aan te leggen met zonnepanelen, waarvan opgewekte energie gebruikt kan worden door de gebruikers van het kernterrein.

Wethouder Haverkamp van de gemeente Rheden is zeer positief over het alternatieve plan voor het fabrieksterrein.

OmRo Vastgoed Velp B.V., gaat nu de komende tijd haar plannen verder uitwerken en onderzoeken of er een win-win situatie gecreëerd kan worden voor de initiatief nemers van het Rivierklimaatpark en OmRo.