Skip to main content

Op 18 juli 2021 is in opdracht van de provincie Gelderland gestart met het groot onderhoud van de A348 van Arnhem naar Dieren. Aan Omro Vastgoed Velp B.V. is gevraagd om een deel van haar fabrieksterrein ter beschikking te willen stellen voor opslag van materialen ten behoeve van de werkzaamheden aan de snelweg. In het algemeen belang is door de directie van Omro Vastgoed Velp B.V. hiervoor goedkeuring verleend. De Omgevingsdienst heeft hieraan ook haar goedkeuring verleend en zodoende zal het fabrieksterrein gedurende meerdere maanden deels dienst doen als werkterrein. Verwacht wordt dat door de centrale ligging van het werkterrein de werkzaamheden aan de snelweg efficiƫnter uitgevoerd kunnen worden en de snelweg op tijd weer opengesteld kan worden voor de weggebruikers.

Ondertussen wordt overleg gevoerd met de gemeente Rheden, Rijkswaterstaat, de Provincie gelderland en Rivierpark IJsselpoort over de verdere planinvulling voor het fabrieksterrein en haar omgeving. Partijen streven ernaar in september verdere stappen te hebben gezet in dit proces. Uitgangspunt voor de verdere planvorming is de visie voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Voor meer informatie over de onderhoudswerkzaamheden verwijzen wij u graag naar https://www.gelderland.nl/A348.