Skip to main content

2 groepen studenten van Van Hall Larenstein Hogeschool hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de toekomstige verblijfsrecreatie op voormalig terrein de Groot. Als afsluiting hiervan hebben de studenten hun inrichtingsadvies aan OmRo gepresenteerd.

De eerste groep heeft onderzoek gedaan naar de volgende vraagstelling: Hoe kan de inrichting van de toekomstige verblijfsrecreatie op voormalig terrein De Groot gecombineerd worden met een zo hoog mogelijke potentie voor ecologie en water(veiligheid)?

De tweede groep heeft onderzoek gedaan naar de herbestemming van het terrein voor recreatie en natuur en heeft een voorstel gegeven voor lage delen (natuur).

We zijn heel blij met de uitkomsten en bruikbare adviezen voor een potentiƫle toekomstige inrichting. Het heeft een goed beeld gegeven van de omgeving, de kenmerken ervan, de omvang van het hoogwatervrije terrein voor de ontwikkeling van recreatieve invullingen en de inrichtingsopties voor het totale plangebied.