Skip to main content

Na het bestuurlijk overleg tussen OmRo en Rivierklimaatpark afgelopen oktober heeft OmRo de afgelopen maanden niet stil gezeten. In de afgelopen maanden is de juridische- en planologische haalbaarheid van het project verder verkend. Hiertoe is er o.a. een gesprek gevoerd met de betrokken Wethouder van de Gemeente Rheden en is de locatie verder verkend. Twee groepen studenten van de Van Hall Larenstein Hogeschool hebben hierin een mooie en nuttige bijdrage geleverd. Het heeft ons mooie inzichten gegeven over het projectgebied en de directe omgeving.

 

Op 13 maart heeft Rivierklimaatpark kenbaar gemaakt dat zij in de planuitwerkingsfase is, de plannen zullen meer gedetailleerd worden uitgewerkt. Zij zullen daarbij geholpen worden door een samenwerking met meerdere bureaus.

Verwachting is dat zij eind maart zullen starten met de werkzaamheden.

 

OmRo zal in het licht van de intentie overeenkomst aansluiten op deze planuitwerkingsfase. Inmiddels zijn met de werkgroep afspraken gemaakt over de mogelijke invulling van het vervolgproces.

De komende tijd zal OmRo de kansrijke inrichtingen op haar private eigendomsgebied verder uitwerken tot een aantal voorkeursalternatieven.