Skip to main content

Afgelopen 17 oktober heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden op het voormalige terrein van steenfabriek De Groot in Velp. In Maart 2022 is er een intentie overeenkomst getekend “Ontwikkeling voormalig Terrein de Groot”. Daarbinnen zijn een aantal mijlpalen bepaald.

Als onderdeel van de eerste mijlpaal is er onder regie van OmRo Vastgoed Velp een haalbaarheidsstudie hoogwatervrije terrein uitgevoerd door Van Spronsen & Partners. Van Spronsen & Parters is een gerenommeerd adviesbureau die dit uitstekend hebben volbracht. Hieruit zijn kansrijke voorzieningen voortgekomen. Het terrein leent zich perfect voor een combinatie van luxe hotelappartementen, luxe vakantievilla’s, een restaurant, terras, zalen en welness.

Tijdens het bestuurlijk overleg zijn deze bevindingen met de aanwezigen gedeeld en positief ontvangen. Er zijn vervolgstappen vastgesteld; de komende maanden staan centraal voor het verkennen van de juridische- en planologische haalbaarheid van het project.

 

We kijken terug op een mooie en constructieve bijeenkomst op een geweldige locatie met veel potentie. De eerste mijlpaal is behaald, op naar de volgende.