Skip to main content

De projectgroep geeft verder vorm aan de in maart getekende intentieovereenkomst

Met de projectgroep wordt hard gewerkt aan het verder vormgeven van de inhoud en uitgangspunten die horen bij de in maart getekende intentieovereenkomst. Het doel daarbij is dat de plannen maakbaar, haalbaar en realiseerbaar zijn. De projectgroep bestaat uit: de gemeente Rheden, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland & OmRo (eigenaar van het terrein).

We verwachten spoedig met een nieuwe (inhoudelijke) update te kunnen komen over de voortgang! Wordt spoedig vervolgd.