Skip to main content

Geen verkeersdrukte meer op de Posbank, maar wel het gebied toegankelijk houden voor bezoekers. Voor die uitdaging staan de gemeenten Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten volgens een recent artikel in de Gelderlander. De ergernis over de verkeersdrukte op de wegen door het prachtige natuurgebied bestaat al decennia. Met name de laatste tijd, zeker tijdens de lockdown, is de drukte veel groter geworden. Na consultatie van belangengroepen hebben de gemeenten en Natuurmonumenten deze zomer 3 scenario’s uitgewerkt. In deze scenario’s is tevens een voorstel opgenomen om aan de A348 een transferium te bouwen, vanwaar (elektrische) bussen rondjes rijden en passagiers afzetten in het Rhedens dorpscentrum, bij het station en op een aantal plekken in het natuurgebied. Uiteraard zouden we met het watergebonden bedrijventerrein een prima alternatief zijn voor het transferium en zijn we graag bereid mee te denken om te komen tot een duurzame oplossing waar bestuurders en bewoners blij mee zijn.