Skip to main content

Provincie Gelderland, gemeente Rheden en OmRo Vastgoed Velp BV werken samen aan de ontwikkeling van het voormalige terrein van steenfabriek De Groot langs de IJssel bij Rheden.

Vandaag, 10 maart 2022, hebben de partijen hierover de afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Hiermee werken alle partijen, onder de vlag van Rivierklimaatpark IJsselpoort, samen aan het verbeteren van de waterveiligheid, het ontwikkelen van de natuur en het geven van een nieuwe bestemming aan het hooggelegen terrein (o.a. de plek waar nu de oude steenfabriek staat). Hierbij is er ook ruimte voor horeca faciliteiten, dag- en verblijfsrecreatie en (kleinschalige) opwekking van duurzame energie.

Wethouder en lid stuurgroep Rivierklimaatpark Ronald Haverkamp: ‘Over het terrein voormalig Steenfabriek De Groot is al heel veel gesproken de afgelopen jaren en er zijn veel plannen voorbij gekomen. Ik ben blij dat er na 25 jaar eindelijk een ontwikkeling kan plaatsvinden op dit terrein. Vooral de mogelijkheid om voorzieningen in de sfeer van recreatie en toerisme toe te voegen is een geweldige stap. Ik heb goede hoop dat we nu op de juiste weg zijn en dat er daadwerkelijk iets moois gaat gebeuren met dit braakliggende terrein’.  

Samengaan van doelen en belangen

OmRo Vastgoed Velp BV is eigenaar van het terrein en zoekt naar mogelijkheden voor  herontwikkeling die aansluiten bij overheidsbeleid en de visie op rivier, klimaat en natuur. De voormalige Steenfabriek de Groot is een belangrijk onderdeel in de plannen voor Rivierklimaatpark IJsselpoort. Door samen te werken worden de belangen van de verschillende samenwerkingspartners nu met elkaar verenigd. Dit moet leiden tot een gezamenlijk integraal detailplan die de basis vormt voor het bestemmingsplan en de vergunningaanvragen. Vervolgens is het de bedoeling dat deze plannen worden uitgevoerd.

Rivierklimaatpark IJsselpoort gereed maken voor de toekomst

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking tussen gemeentes Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten.

Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is de afgelopen jaren een evenwichtig globaal plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan wordt de komende jaren samen met belanghebbenden in detail uitgewerkt, waarin toegankelijke uiterwaarden de klimaatextremen kunnen opvangen. Daarnaast is er ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Door het Rivierklimaatpark is het totale gebied klaar voor de toekomst.

Kijk voor meer informatie tevens op www.rivierklimaatpark.nl